protest

Protest narodowców przeciw Palikotowi

W środę 21 maja do Bielska-Białej przyjechał Janusz Palikot w celu promocji swojej książki „Zdjąć Polskę z krzyża”. Bielscy narodowcy z Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego jak zwykle stanęli na wysokości zadania, wyrażając swój otwarty sprzeciw wobec promowania dewiacji i antyklerykalizmu.  Narodowcy rozwinęli transparenty i skandowali hasła takie, jak „Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa”. Do protestu spontanicznie przyłączali się inni bielszczanie, w pewnym momencie przeciw Palikotowi protestowało aż 50 osób.